rotulacio-senyalitzacio-empreses-comercos

Avís legal i condicions d’ús

Informació general

CIMCAT SERVEIS SL és una Societat Anònima de nacionalitat espanyola amb domicili a C. Cardener, 13, 08670 Navàs, Barcelona (ESPANYA) està degudament Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF: B65897084, és titular del Domini web www.retolcat.com

Per contactar amb CIMCAT SERVEIS SL:
C. Cardener, 13, 08670 Navàs, Barcelona (ESPANYA)

Condicions d’ús

www.retolcat.com, ha estat dissenyat per donar una CONÈIXER i permetre l’Accés generals de tots usuaris d’internet a la informació i Productes de CIMCAT SERVEIS SL a www.retolcat.com

Aquests continguts poden ser modificats i / o actualitzats sense notificació prèvia.

L’actualització de www.retolcat.com està subjecte a les presents condicions d’ús. El fet d’accedir i utilitzar els continguts implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

El preu dels productes és el que s’estipuli en cada moment a la web, excepte en cas d’error manifest. CIMCAT SERVEIS SL es reserva el dret d’anul·lar les comandes amb errors manifestos en el preu dels productes i fer la devolució de l’import pagat.

Terminis i formes de devolució i / o cancel·lació de comandes.

CIMCAT SERVEIS SL garanteix al client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament.

Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal CIMCAT SERVEIS SL posa a la seva disposició la següent informació:

CIMCAT SERVEIS SL és una empresa privada amb domicili al C. Cardener, 13, 08670 Navàs, Barcelona (ESPANYA), titular de i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.

La comunicació de les dades de caràcter personal dels usuaris de comporta el consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades en un fitxer automatitzat, sota la responsabilitat de CIMCAT SERVEIS SL.

A aquest efecte CIMCAT SERVEIS SL, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que CIMCAT SERVEIS SL rep dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat.

La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitzar els nostres serveis, així com l’enviament de notificacions en suport electrònic o en paper d’informació relativa a www.retolcat.com

Dret d’accés, rectificació o cancel·lació de dades

Podeu exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular els drets d’accés rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Podrà exercir aquests drets de tres formes:

A) Mitjançant www.retolcat.com
B) Per email a l’adreça retolcat@retolcat.com
C) Per escrit a l’adreça postal:
CIMCAT SERVEIS SL Departament de web
Direcció:C. Cardener, 13, 08670 Navàs
Barcelona.
La sol·licitud per escrit ha de contenir les dades:
- Nom i Cognoms
- Domicili
- Telèfon de contacte
- Correu electrònic de contacte.

Propietat Intel·lectual

Copyright © 2016 CIMCAT SERVEIS SL

La totalitat dels continguts de www.retolcat.com estan protegits pels drets de la propietat industrial i intel·lectual, titularitat de CIMCAT SERVEIS SL, no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin patir els continguts de la web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de www.retolcat.com